EVENT – LeanTribe Gathering #37

Eventtips: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Jag kommer att tala om hypotesdriven produktutveckling på kommande LeanTribe Gathering i Stockholm. Huvudtema: Datadriven Innovation Enligt OECD är datadriven innovation en nyckelpelare för tillväxt under vårt århundrade därtill är användningen av beteendedata en nyckelkomponent i Lean Start-up metodikens Build-Measure-Learn-cykel. I syfte att få en större förståelse för hur vi företag kan dra […]

Build-Measure-Learn

INTRO Recently, I and my colleague Frank Heljebrant (@fhelje on Twitter) held a presentation on parts of the Tradera innovation process for the development teams at Dagens Nyheter and Dagens Industri. This post is a shortened version of the content in the presentation but the key concepts of each of the slides are available. You […]